Czym jest Stowarzyszenie, Klub Abstynenta

Można by na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem – jest to miejsce, w którym następuje

proces rehabilitacji, powrotu na łono rodziny, powrotu do społeczeństwa. Tu znajdujemy

możliwość rozwiązania swoich problemów poprzez pracę nad sobą. Po zaprzestaniu picia

alkoholu powstaje pustka, pustka którą należy wypełnić, bycie z ludźmi mającymi podobne problemy

daje poczucie bezpieczeństwa i szanse powrotu do życia w trzeźwości. To oczywiście odpowiedź

w ogromnym skrócie. Do Stowarzyszenia, Klubu co roku trafia wiele osób, kobiet i mężczyzn,

sympatyków tego ruchu, osób uzależnionych i współuzależnionych, po to by uzyskać pomoc i

informację o problemie alkoholowym i sposobie jego rozwiązania. Alkoholizm wyraża się w

podobny sposób u każdego. To niepokój, strach, kłopoty finansowe i rodzinne, po pewnym czasie

degradacja społeczna w końcu wykluczenie społeczne związane z rosnącym uzależnieniem.

W Stowarzyszeniu, Klubie odbywają się zajęcia grup samopomocowych, zapewniających rozwój

osobisty. Zajęcia odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa

oparte o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt się tu z nikogo nie śmieje i nie szydzi czy znieważa,

ludzie są tu po to, by wspierać siebie i innych w procesie do trzeźwości. W procesie trudnym

lecz możliwym do realizacji. Stowarzyszenie, Klub Abstynenta, jest to miejsce w którym całe rodziny

uczą się nowego życia, życia na trzeźwo, uczą się radzić sobie w nowej sytuacji, po prostu bycia ze

sobą. Atmosfera panująca w Stowarzyszeniu, Klubie, stwarza poczucie bezpieczeństwa i

sprzyja pracy nad sobą. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw

na trzeźwo, wyjazdów integracyjnych, obozów, wycieczek, jest to miejsce gdzie odzyskuje się

wiarę w siebie. Kiedy człowiek pozbędzie się problemu z alkoholem uzyska szanse by zdobyć

szacunek otoczenia, rodziny, poprawienia swoich warunków bytowych oraz poziomu życia,

odzyska także godność i zaufanie, które jest tak bardzo ważne dla rozwoju osobistego

człowieka. Należy również dodać, że Stowarzyszenie, Klub Abstynenta jako organizacja

pozarządowa, spełnia ważną role w realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomani. Współpracuje ze szkołami, OPS, PCPR, Policją,

Strażą Pożarną. Po prostu :

                                Służy społeczności lokalnej

Strony: 1 2