Nasze cele

– Propagowanie życia w trzeźwości oraz abstynenckiego modelu życia

– Udzielanie informacji i pomocy osobom, które są zainteresowane poznaniem mechanizmów

uzależnienia, picia ryzykownego bądź szkodliwego

– Wspieranie osób, które wybrały abstynencki model życia

                                  Nasze metody pracy

– Działalność na rzecz integracji członków klubu w środowisku abstynenckim

i społeczności lokalnej

– Umożliwiamy kontakt z samopomocową grupą AA, oraz grupą wsparcia

dla osób współuzależnionych

– Organizujemy :

zloty trzeźwościowe, pielgrzymki, wycieczki, biwaki, spływy kajakowe,

rajdy samochodowe, festyny rodzinne, rocznice abstynenckie

 

Ideą i podstawowym założeniem programu Stowarzyszenia, Klubu jest otwartość

dla wszystkich osób, które mają problemy i wykazują zainteresowanie jego rozwiązaniem.

Program nasz skierowany jest do osób zainteresowanych tą problematyką oraz jest odpowiedzią

na zapotrzebowanie wynikające z istniejących problemów społecznych.

 

                          Co nam daje, sztuka życia bez picia

– Uczucie, że robisz coś dobrego dla siebie i Twoich bliskich, świadomość swoich czynów

– Poczucie, że zależy coś od Ciebie

– Radość, wolność, bezpieczeństwo

– Umiejętność podejmowania decyzji – odpowiedzialność

– Pewność siebie

 

 

 

 

Strony: 1 2