W końcu udało się , znalezione pomieszczenie zaproponowaliśmy panu Burmistrzowi , pozostało nam czekać…….
Z ogromnym napięciem czekaliśmy na decyzje naszych władz lokalnych o przydzieleniu pomieszczenia na nasz klub. Sprawa posuwała się bardzo opornie, ale dzięki upartości i wytrwałości w „wydeptywaniu ścieżek” do władz przez naszego prezesa Henryka Krusińskiego, nadszedł ten bardzo oczekiwany i upragniony dzień, otrzymaliśmy upragnione pomieszczenie, pomieszczenie po byłej kotłowni, przy ul. Szczecińskiej 5.
Radość była ogromna, mimo braku pieniędzy oraz czekającej nas wytężonej pracy przy zaadoptowaniu pomieszczenia
po byłej kotłowni , a pracy było bardzo dużo, brakowało tam okien, posadzek, instalacji elektrycznej i sanitarnej, tynków ,mebli i wyposażenia . Nie przeraziliśmy się tym , przeciwnie zabraliśmy się do pracy… Z remontem radziliśmy sobie własnymi siłami, wszyscy pracowali z ogromnym poświęceniem, społecznie , szukaliśmy materiałów oraz sponsorów-z powodzeniem !!! , po dwóch tygodniach remontu, odwiedził nas ówczesny Burmistrz-Leopold Szreder , z Przewodniczącą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grażyną Radziemską, gdy zobaczono postępy w pracach , otrzymaliśmy dofinansowanie z przeznaczeniem na remont w kwocie 2000 zł . Po pomoc zgłosiłem się do kuratorów sądowych z naszego Sądu , do naszych prac została skierowana osoba mająca do odpracowania zasądzone godziny, pomysł był trafiony-ta osoba wykonała bez uwag ,bardzo dużo prac budowlanych.

Prace adaptacyjne rozpoczęły się w marcu 1999 roku, a ukończone zostały pod koniec maja przymocowaniem przez prezesa klubu, tablicy informacyjnej wraz z logiem naszego klubu- KROKUSEM. Wówczas klub liczył 17- tu członków.
Uroczyste otwarcie klubu z udziałem władz miasta oraz zaproszonych gości , nastąpiło 22 maja 1999 roku. Od tego momentu mieliśmy miejsce, gdzie mogliśmy się spotykać przy kawie herbacie bez wszechobecnego alkoholu. Czasami klub przemieniał się w salon piękności, szkołę tańca, a czasami w kawiarenkę, najważniejsze jednak było to, że grupy samopomocowe AA , oraz nowo powstała grupa samopomocowa Al-Anon miały swoje miejsce, a uczestniczący w spotkaniach , mogli spokojnie , bezpiecznie spotykać się i pracować nad swoim rozwojem .

Członkostwo w naszym KROKUSIE stwarza możliwość własnego rozwoju , tu następuje proces zdrowienia, a za tym idzie proces rehabilitacji osób często stojących na krawędzi wykluczenia społecznego.

Dzięki pracy nad sobą, często następuje przywrócenie osób rodzinie oraz naszemu społeczeństwu.
Nasza działalność się rozwijała, uczyliśmy się też i na błędach , lecz to nas jedynie mobilizowało do dalszej pracy . Zaczęliśmy organizować wycieczki rowerowe , rajdy samochodowe, odbył się pierwszy tygodniowy obóz terapeutyczny na obiektach WOPR dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a po nim biwak dla klubowiczów. Po upływie roku ponownie spotkaliśmy się z dziećmi-uczestnikami naszego obozu , czas pobytu na obozie wywarł na nich bardzo dobre wrażenie , obecnie czasami widuję nie które osoby-wtedy dzieci-dziś dorośli ludzie mający własne rodziny, pamiętają i bardzo miło wspominają tamte dni…..

14 sierpnia 1999 roku na plaży OSiR odbył się Festyn Abstynencki , którego byliśmy inicjatorami jako pierwsi w naszym mieście i powiecie , w którym udział wzięli Człuchowscy radni wraz z burmistrzem , oraz mieszkańcy naszego miasta..

W ramach integracji zaczęliśmy organizować wycieczki rowerowe, dni klubowicza, a w lipcu 2001 roku odbył się pierwszy spływ kajakowy rzeką Brdą wraz z trzydniowym biwakiem, spływy kajakowe kontynuowane są do chwili obecnej . W spływach uczestniczą nasze rodziny oraz sympatycy ruchu abstynenckiego.

W grudniu 2000 roku w naszym klubie odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne z udziałem przedstawicieli Policji, MOPS , Komisji Rozw.Probl.Alkoholowych. Tematem spotkania było: „Stop Przemocy w Rodzinie”. W tym samym miesiącu zostaliśmy też współorganizatorami halowego turnieju piłkarskiego w szkole podstawowej w Człuchowie.
W 2001 roku zorganizowaliśmy ogólnodostępną wystawę pt.„Poczet papieży” ze zbiorów Czesława Frydy z Tucholi.

Jako Stowarzyszenie abstynenckie szukaliśmy kontaktu z innymi Stowarzyszeniami o podobnym kierunku działań w naszym województwie. Poprzez kontakt z innymi Stowarzyszeniami liczyliśmy na wzajemne wsparcie oraz wymianę doświadczeń. Nasze uczestnictwa w spotkaniach innych stowarzyszeń i klubów abstynenta , rozpoczęły się od spotkania 3 września 2000 roku w Starogardzie Gdańskim, na którym postanowiono o powołaniu Związku Klubów Abstynenta woj Pomorskiego , którego członkami jesteśmy do chwili obecnej.

Strony: 1 2 3 4